Page 3 - KATALOG WYSTAWY MUZEUM DIECEZJALNEGO W ŁOMŻY
P. 3

na oKŁaDce
                         na przedniej: rzeźba Maria Salome z Turośli MD/RZ/15
                        na tylniej: puszka z pokrywą, ok. 1640 r., z katedry w Łomży,
                             MD/ZL/PSZ/134, MD/ZL/PSZ/134A

                                  ReDaKcja
                                Przemysław Gorek
                                ks. Tomasz Grabowski
                                Karolina Zalewska
                                  Anna Żurek

                                 autoRzy teKstów
                          Paweł Freus, Przemysław Gorek, Tomasz Grabowski,
                            Monika Janisz, Monika Karwowska-Gorek,
                          Marcin Madejski, Renata Sulewska, Dorota Walczak,
                              Karolina Zalewska, Anna Żurek.

                                   zDjęcia
                                 Damian Kwiecień

                                 wyDawnictwo
                                 Gorek Restauro
                             © Copyright by Gorek Restauro, 2017
                               ISBN 978-83-936571-2-4
                                  Wydanie I
                              Projekt i skład: Gorek Restauro

                                   DRuK
                               Drukarnia Apostolicum


                                Muzeum Diecezjalne w Łomży
                                ul. Giełczyńska 20 A, 18-400 Łomża
                                www.muzeumdiecezjalne.home.pl

                                 Katalog wydany w ramach realizacji projektu
                                 „Modernizacja wystawy stałej w Muzeum
                                 Diecezjalnym w Łomży”

                                 Dofinansowano ze środków Ministra Kultury
                                 i Dziedzictwa Narodowego
   1   2   3   4   5   6   7   8