Page 4 - KATALOG WYSTAWY MUZEUM DIECEZJALNEGO W ŁOMŻY
P. 4

spis treści
           Słowo wstępne J.E. Biskupa Janusza Stepnowskiego – ordynariusza diecezji łomżyńskiej . . . . . . . . . 5

           Historia zbiorów Muzeum Diecezjalnegow Łomży – ks. Tomasz Grabowski . . . . . . . . . . . . . . . . 8
           Prace konserwatorskie przy zabytkach z Muzeum Diecezjalnego w Łomży –
           założenia konserwatorskie i ich realizacja w praktyce – Przemysław Gorek. . . . . . . . . . . . . . . . 12
           Obraz, rzeźba i tajemnica, czyli rzecz o badaniach konserwatorskich –Anna Żurek . . . . . . . . . . . 26

           Ołtarz główny katedry w Łomży – Renata Sulewska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

           Malarstwo ze zbiorów Muzeum Diecezjalnego w Łomży – Karolina Zalewska . . . . . . . . . . . . . . 52
           Malarstwo katalog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

           Rzeźba w ekspozycji stałej Muzeum Diecezjalnego w Łomży –
           czas powstania, warsztaty, ikonografia, funkcja – Paweł Freus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
           Rzeźba katalog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

           Złotnictwo w zbiorach łomżyńskiego Muzeum Diecezjalnego –
           czas i miejsce powstania, formy i znaczenia – Paweł Freus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
           Złotnictwo katalog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
           Tekstylia w zbiorach Muzeum Diecezjalnego w Łomży – Monika Janisz . . . . . . . . . . . . . . . . 260
           Tekstylia katalog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268

           Kolekcja mszałów od XVII do XX w. z księgozbioru
           Muzeum Diecezjalnego w Łomży – Monika Karwowska-Gorek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290
           Książki katalog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302
           Kolekcja numizmatyczna z parafii Kulesze Kościelne
           w Muzeum Diecezjalnym w Łomży – Marcin Madejski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342
           Numizmaty katalog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342

           Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357
                                                            3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9