Page 14 - KATALOG WYSTAWY MUZEUM DIECEZJALNEGO W ŁOMŻY
P. 14

Grupa Zwiastowania z Kleczkowa, rzeźba Marii
                                  MD/RZ/04. Przykład reliktów warstw
                                  wykończeniowych rzeźby odsłoniętych spod
                                  grubej powłoki starego wosku. Ślady azurytu
                                  na sukni Maryi i cynobru na mankietach pokazują
                                  pierwotną kolorystykę wykończenia rzeźby
                                  niewidoczną przed pracami konserwatorskimi.


     Grupa Zwiastowania z Kleczkowa fragment rzeźby Archanioła
     Gabriela MD/RZ/05. Zdjęcie wykonane przed przystąpieniem
     do prac konserwatorskich ukazuje jeden z fleków z drewna
     sosnowego. W ramach prac fleki z drewna iglastego, o silnym
     rysunku słojów, odbiegającym charakterem od powierzchni drewna,
     odsłoniętego i pozbawionego warstw wykończeniowych zastąpiono
     nowymi uzupełnieniami wykonanymi już z materiału analogicznego
     do oryginalnej technologii – drewna lipy.     Po dezynfekcji i wzmocnieniu strukturalnym drewna, za-
     pobieżeniu postępującej destrukcji i dezintegracji podłoża
     wykonano uzupełnienia snycerskie drobnych ubytków for-
     my, wyszczerbień, fałd szat. Zaflekowano duże pęknięcia
     desorpcyjne, a  także wymieniono uzupełnienia z  drewna
     iglastego o wyróżniającym się usłojeniu na fleki z drewna
     liściastego – lipy. Podjęto decyzję o  nierekonstruowaniu
     brakujących elementów anatomicznych, takich jak dłonie,
     palce czy dużych ubytków fałd szat i pukli włosów.

     Dzięki usunięciu bardzo grubej warstwy zabezpieczającej
     wosku pszczelego, która uległa procesom starzenia, uczy-
     telniła się forma rzeźby. Wypełnienie otworów wylotowych
     drewnojadów, szczególnie w obrębie twarzy, oraz ujednoli-
     cenie kolorytu drewna znacząco poprawiły się odbiór este-
     tyczny rzeźb.
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19